Bhadžan k Šivovi i k Višnuovi

HARI OM ŠIVA OM ŠIVA OM HARI OM
HARI ŠIVA ŠIVA HARI OM

HARI OM Pozdrav Višnuovi, udržující energii. ŠIVA OM Pozdrav Šivovi, ničící energii. Mantra OM umocňuje obě jména. HARA Šiva HARI Višnu. Obě jména naznačují sílu transformace. Obě se vztahují k přeměnující síle. Šiva je obecně vzýván jako "ničitel", Višnu potom jako ten, který "odstraňuje hříchy".

Poselství - HARI OM ŠIVA OM Poddejme se těmto přirozeným silám, které všichni vlastníme. Silám, které se starají o chod celého vesmíru. Tyto síly nejsou nikdy v disharmonii, přestože se možná jeví odlišně. Ve skutečnosti jsou projevem Jedinného. Jestliže Bůh udržuje celý tento vesmír a transformuje jej k živému sebeuvědomění, jak by se potom nemohl postarat o nás samotné. Nechť proto beze strachu zpívejme tuto mantru a utišme tak svou mysl natolik, abychom za slovy, za tvary a ve svém tichu spatřili Jedinného.

Tato mantra je od Henryho Marshala.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[Dmi]HARI OM ŠIVA [C]OM ŠIVA [B]OM HARI [Dmi]OM
HARI ŠIVA
[C]ŠIVA HARI [Dmi]OM
gajatri.net