Bhadžan k Šivovi

HARI OM TAT SAT HARI OM TAT SAT HARI OM TAT SAT ŠIVÁJA
ŠIVÁJA OM ŠIVÁJA NAMAH OM ŠIVÁJA NAMAHA OM ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVÁJA

HARI je jméno pro Višnua, ale v případě Šivova bhadžanu je vyzdvižen význam slova, který vychází ze slova HARA ničitel. HARI je ten, kdo zničil špatné vlastnosti. OM TAT SAT Tat znamená "To" a Sat znamená "Pravda", obojí poukazuje na absolutní božství, v případě slova Tat, je slovem To míněn neduální, ani mužský ani ženský, božský princip. NAMAH ŠIVÁJA poklona Šivovi

Poselství - Mysl je zodpovědná za veškeré utrpení a za znovuzrození. Proto je třeba mysl nasměrovat k Bohu, aby unikla koloběhu rození a znovuzrození. Zlé následky svých činů je možné překonat zaostřením mysli na Boha. Hory hříchů zmizí jako opar. Boží milost může odstranit vaše utrpení. Každá akce musí mít reakci. Ale s pomocí božské milosti lze uniknout následkům vlastní karmy. Ve skutečnosti člověk, má-li milost, si může přepsat svůj osud jako to bylo v případě Markhandéji. Bylo mu dáno jen 16 let života. Ale o tom on nevěděl, až do poslední noci před dovršením šestnácti let. Onoho večera byli jeho rodiče plni smutku. Když se jich otázal, dozvěděl se, že se přiblížil jeho konec a to že je příčinou jejich žalu. Uslyšev to, šel do Íšvarova chrámu, objal Šivalingam a horoucně se modlil. V určenou hodinu Jama (Bůh smrti) položil mladému Markhadéjovi kolem krku smyčku. Jak tak objímal lingam, smyčka se svezla také kolem lingamu. Íšvara se objevil výsostně rozzloben a Jamu proklel k smrti. Potěšen Markhandéjovou oddaností obdařil ho nesmrtelností. To jenom potvrzuje, že upřímnou modlitbou lze získat božskou milost, která pomáhá nejrůznějšími způsoby. Bůh není od vás oddělen. Je přítomen ve vašem těle. Tělo je Boží chrám.

Tento bhadžan známe z Višvánandova ášrámu ve Springenu. Jeho autorem je Dharmananda.
Naše provedení se trochu liší v hláskování v refrénu.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[C]HARI OM TAT SAT HARI [G]OM TAT SAT HARI [Ami]OM TAT SAT [Emi]ŠIVÁJA
HARI
[F]OM TAT SAT HARI [C]OM TAT SAT HARI [Ami]OM TAT SAT ŠI[G]VÁJA
[C]ŠIVÁJA OM [G]ŠIVÁJA [Ami]NAMAH OM [Emi]ŠIVÁJA [F]NAMAHA OM
[C]ŠIVÁJA [Ami]OM NAMAH ŠI[G]VÁJA
gajatri.net