nápěv    nahrávka ze zpívání

siva.jpg, 30kB

Bhadžan k Šivovi a k Sáí Bábovi

HARI OM TAT SAT NAMAH ŠIVÁJA
SÁÍ OM TAT SAT NAMAH ŠIVÁJA
HARI OM TAT SAT NAMAH ŠIVÁJA
ŠIVA ŠIVA ŠIVÁJA NAMAH ŠIVÁJA

HARI je jméno pro Višnua, ale v případě Šivova bhadžanu je vyzdvižen význam slova, který vychází ze slova HARA ničitel. HARI je ten, kdo zničil špatné vlastnosti. OM TAT SAT Tat znamená "To" a Sat znamená "Pravda", obojí poukazuje na absolutní božství, v případě slova Tat, je slovem To míněn neduální, ani mužský ani ženský, božský princip. NAMAH ŠIVÁJA poklona Šivovi
SÁÍ je Sáí Bábá, který je zde opěvován jako Šiva.

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[A]HARI OM TAT SAT [B]NAMAH ŠI[A]VÁJA
SÁÍ
[B]OM TAT SAT NAMAH ŠI[A]VÁJA
[A]HARI OM TAT SAT [B]NAMAH ŠI[A]VÁJA
[A]ŠIVA ŠIVA ŠIVÁJA [B]NAMAH [A]ŠIVÁJA
gajatri.net