nápìv   nahrávka ze zpíváníPíseò k Durze, Párvatí

HÉ AMBÁ HÉ AMBÁ HÉ AMBÁ BÓL
͊VARA SAT ÈITA ÁNANDA BÓL
MAHɊVARÍ ŠIVA MAHɊVARI ŠIVA MAHɊVARÍ DŽAJ BÓL
͊VARA SATA ÈITA ÁNANDA BÓL
AMBÁ AMBÁ DŽAJA DŽAGADAMBÁ
AKHILANDɊVARÍ DŽAJA DŽAGADAMBÁ

HÉ AMBÁ Ó Matko BÓL zpívat ͊VARA Pán, Bùh SAT ÈITA ÁNANDA Bytí, vìdomí, blaženost(atributy božského-trvalého v nás) MAHɊVARÍ "Velká Paní"-Šivova cho Párvatí ŠIVA hinduistický Bùh "nièitel" DŽAJA DŽAGADAMBÁ Sláva a vítìzství Matce vesmíru AKHILANDɊVARÍ "Matka všech vesmírù"

poselství -   

Tuto píseò znám ze starších nahrávek na kazetì, autora neznám.

akordy ke kytaøe
kapo (1-2)

[Ami]HÉ AMBÁ HÉ AMBÁ HÉ AMBÁ [Dmi]BÓL
[Ami]͊VARA [G]SAT ÈITA [Ami G]ÁNANDA [Ami]BÓL
MAHɊVARÍ ŠIVA MAHɊVARI ŠIVA MAHɊVARÍ DŽAJ
[Dmi]BÓL
[Ami]͊VARA [G]SAT ÈITA [Ami G]ÁNANDA [Ami]BÓL
AMBÁ AMBÁ
[G]DŽAJA DŽAGA[Ami]DAMBÁ
[G]AKHILANDɊVARÍ DŽAJA DŽAGA[Ami]DAMBÁ
gajatri.net