Mantra k Šivovi

OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVA
HEJA BHAKTI ŠIVA OM HEJA BHAKTI ŠIVA OM HEJA BHAKTI ŠIVA OM HEJA BHAKTI OM

Mantra OM NAMAH ŠIVÁJA znamená "Uctivé pozdravení a poklona Šivovi"
OM mantra zvuku OM, zesilující účinek celé mantry NAMAH klanět se, uctivé pozdravení ŠIVÁJA Šivovi
HEJA BHAKTI Ó "bhaktové" (ctitelé, oddaní) zpívejte k Šivovi   ŠIVA OM

Poselství - Jsou tři typy odevzdání (saranagati). První je thavaj váham, kde oddaný říká "Já jsem tvůj", druhý je mamaj vatvam, kde říkáte "Ty jsi můj" a poslední je thvame váham, což znamená "Ty a já jsme jedno". Každý z nich je krok, který vede k dalšímu kroku a poslední je nejvyšší stav. V první fázi, thav eva aham je Bůh zcela volný a oddaný zcela svázaný. Podobně jako kočka a kotě, kočka nosí novorozené kotě kam potřebuje, kotě jen mňouká a přijímá všechno co se stane. Tento postoj je velmi mírný a je v možnostech každého ho dosáhnout. Ve druhém kroku, mam eva thvam připoutá oddaný Boha ke svému srdci a Bůh se ochotně nechá spoutat. Oddaný může Boha připoutat prémou (láskou), která překoná a pokoří náš vlastní egoismus. Když má člověk tento typ oddanosti (bhakti), boží milost se postará o všechny potřeby oddaného.
Sáí Bábá, Gíta váhiní, kap. 3

Tuto píseň znám z nahrávek z jedné starší kazety, jejíž původ je mi neznámý.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[Dmi]OM NAMAH ŠIVÁJA OM [C]NAMAH ŠIVÁJA OM
[B]NAMAH ŠIVÁJA OM [C]NAMAH ŠIVA
[Dmi]HEJA BHAKTI ŠIVA OM [C]HEJA BHAKTI ŠIVA OM
[B]HEJA BHAKTI ŠIVA OM [C]HEJA BHAKTI OM
gajatri.net