nápìv   nahrávka ze zpíváníSikhský bhadžan

HÉ RÁM HÉ RÁM HÉ RÁM HÉ RÁM
TU HÍ MÁTÁ TU HÍ PITA HÉ TU HITO HA RÁDHÁ KA ŠJÁM
TU ANTARJAMÍ SABKA SVAMI TÉRE ÈARANO MÉN ÈÁRO DHÁM
TU HÍ BIGARÉ TU HÍ SAVARÉ ISEDŽAGEKE SÁREKÁM
TU HÍ DŽAGODATA VIŠVA VIDHATA TU HÍ SUBH TU HÍ ŠJÁM
DŽAGO MI SAÈO TÉRU NÁM HÉ RÁM HÉ RÁM

poselství -                   akordy ke kytaøe
         
 HÉ RÁM HÉ RÁM HÉ RÁM HÉ RÁM 
 
 TU HÍ MÁTÁ TU HÍ PITA HÉ TU HITO HA RÁDHÁ KA ŠJÁM
 
 TU ANTARJAMÍ SABKA SVAMI TÉRE ÈARANO MÉN ÈÁRO DHÁM 
 
 TU HÍ BIGARÉ TU HÍ SAVARÉ ISEDŽAGEKE SÁREKÁM
 
 TU HÍ DŽAGODATA VIŠVA VIDHATA TU HÍ SUBH TU HÍ ŠJÁM
 
 DŽAGO MI SAÈO TÉRU NÁM HÉ RÁM HÉ RÁM