Bhadžan k Šivovi

HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ MAHÉŠVAR
DUKHA HARA SUKHA KARA HARA HARA ŠANKAR
OM NAMAH ŠIVÁJA HARI OM NAMAH ŠIVÁJA

HÉ Ó ŠIVA ŠANKARA Šivo, který jsi tvůrcem dobrého MAHÉŠVAR který jsi Velkým Pánem
DUKHA HARA Jsi ničitelem špatného SUKHA KARA Jsi tvůrcem štěstí HARA HARA znamená "Ničitel"(aspekt božství, který Šiva zastupuje)
OM NAMAH ŠIVÁJA hlavní mantra k Šivovi OM NAMAH ŠIVÁJA HARI OM božský pozdrav

Poselství - Vůně dává květině hodnotu a cenu. Cíleným úsilím mohou být návyky změněny a charakter vylepšen. Každý má ve své moci schopnost zvládnout své špatné vlastnosti a napravit špatné návyky. Nesobeckou službou, odříkáním, oddaností a modlitbou můžete zvládnout staré návyky, které vás svazují a vštípit si návyky nové, které vás provedou po svaté stezce. Sáí Bábá

Tento bhadžan znám z nahrávek Arunáčala Kírtan.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Ami]HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ MA[E7]HÉŠ[Ami]VAR
DUKHA HARA SUKHA KARA HARA HARA [E]ŠANKAR
OM NAMAH ŠIVÁJA   HARI
[Ami]OM [G]NAMAH ŠI[Ami]VÁJA
gajatri.net