nápěv   nahrávka ze zpívání"hebrejská"

HEVENU ŠALOM ALEICHEM
HEVENU ŠALOM ALEICHEM
HEVENU ŠALOM ALEICHEM
HEVENU ŠALOM ŠALOM ŠALOM ALEICHEM

"Mír Vám", "Přinášíme Vám mír", "Přejeme Vám mír"
ŠALOM znamená mír

poselství
Mír znamená klid mysli(Šalom,Šánti). Klidná mysl je výsledkem přijímání podnětů z vnějšku bez odporu či náklonnosti. Stálost takového postoje vytváří trvalejší mír. Žádostivost přináší neklid mysli. Války ve vnějším světě mají svůj kořen v takové žádostivosti.
Přejeme-li někomu mír, mějme jej sami v sobě.
Třeba právě teď zkusme nic nechtít, ničemu se nebránit. Samozřejmě se nenechme přejet parním válcem a také nebuďme nečiní. Jednejme však vyrovnaně a v míru. Pak můžeme přát mír všem ostatním.


akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Ami]HEVENU ŠA[G]LOM A[Ami]LEICHEM
HEVENU
[Dmi]ŠALOM ALEICHEM
HEVENU
[E7]ŠALOM A[Ami]LEICHEM
HEVENU
[E7]ŠALOM ŠALOM ŠALOM ALEI[Ami]CHEM
gajatri.net