"česká" + mantra ALLÁH HU

HU ALLÁH ALLÁH HU ALLÁH HU ALLÁH ALLÁH HU

V SRDCI TVÉM AŤ LÁSKA SÍLÍ MILUJ BLIŽNÍ SVÉ
MILUJ ČÍM DÁL VÍC LÁSKU SVOU VŠEM ROZDÁVEJ
V SRDCI TVÉM JE LÁSKA BOŽÍ PŘIJDI K NÍ A NAJDI
SVOU SÍLU TÉ LÁSKY CO MÁŠ V SVÉM SRDCI MÁŠ
A TAK LÁSKU SVOU TU DÁVÁM VÍM ŽE JEST TO MÁ VŮLE
ZDA DÁM-LI CO MÁM V SRDCI SVÉM V SVÉM SRDCI MÁM

Alláh znamená Bůh a slabika HU je pokládána za posvátnou slabiku, která rovněž označuje Boha.
HU: neprojevený. V sufismu se mantrou míní Absolutno.
(Anglické slovo Human-člověk se dá rozdělit na HU-man a máme zde člověka stvořeného k obrazu Boha.)

Poselství - Osvobození je realizace uvědomění, dosažení jednoty s božstvím. Každá živá bytost musí dosáhnout tohoto bodu, tohoto cíle. To je pravý cíl cesty. Dříve či později se probudí a projeví nutkání osvobodit se z pout smutku a radosti, provazů "já" a "můj". Cesta, kterou se potom vydáte, vede nevyhnutelně k osvobození. Hledání této cesty je znakem inteligentního člověka. Pokud místo tohoto hledání považujete objektivní svět za maximálně důležitý a jste přitahováni jeho kouzlem, život je pustý a nic po váz nezůstane.
Sútra váhiní, kap. 6 Sáí Bábá

Tato píseň je původně v angličtině s tímto textem:
LET OUR HEARTS REFLECT YOUR LIGHT LORD
AS THE MOON REFLECTS THE LIGHT OF THE SUN IN LOVE ALWAYS IN LOVE
HU ALLÁH IL HU ALLÁH IL HU ALLÁH IL.
Učili jsme si ji v ašrámu v Putaparthi na vánoční program. Líbila se nám a tak jsem na ni dal tento český text, a trochu změnil slovíčka v refrénu, neboť jsem nikde nenašel co je míněno oním IL.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo bez nebo(1-2)

[Emi]HU AL[D]LÁH ALLÁH [Emi]HU AL[D]LÁH [Emi]HU AL[D]LÁH ALLÁH [Emi]HU
[Emi]V SRDCI TVÉM AŤ [D]LÁSKA [Emi]SÍLÍ MILUJ BLIŽNÍ
[D]SVÉ MILUJ [G]ČÍM DÁL [D]VÍC LÁSKU [Emi]SVOU [D]VŠEM ROZDÁ[Emi]VEJ
gajatri.net