nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

JAŠÓMATI NANDANA BRADŽA BARO NÁGARA
GÓKULA RANDŽANA KANA
GÓPÍ PARANA DHANA MADANA MANÓHARA
KALIJA DAMANA VIDHANA
GÓVINDA MÁDHAVA NAVANITA TÁSKARA
SUNDARA NANDA GÓPÁLA

poselství -                   
                akordy ke kytaře
         
  JAŠÓMATI NANDANA BRADŽA BARO NÁGARA
  
  GÓKULA RANDŽANA KANA
  
  GÓPÍ PARANA DHANA MADANA MANÓHARA 
  
  KALIJA DAMANA VIDHANA
  
  GÓVINDA MÁDHAVA NAVANITA TÁSKARA 
  
  SUNDARA NANDA GÓPÁLA 
gajatri.net