nápěv   nahrávka ze zpíváníSarva Dharma bhadžan

JUGA JUGA KÉ AVATÁRA SÁÍ RÁMA SÁÍ KRIŠNA SÁÍ BÁBÁ
BÁBÁ SÁÍ BÁBÁ BÁBÁ SÁÍ BÁBÁ
JUGA JUGA KÉ AVATÁRA SÁÍ RÁMA SÁÍ KRIŠNA SÁÍ BÁBÁ
ALLÁH JÉŠU NÁNAKA SÁÍ
BUDDHA ZOROAŠTRA MAHÁVÍRA SÁÍ
RÁM RAHÍM DŽEJ RÁM RAHÍM DŽEJ RÁM RAHÍM DŽEJ RÁM

JUGA KÉ AVATÁRA avatár(božské vtělení) vtělující se v každé době(juga-z hinduistické mytologie-dlouhá časová perioda) SÁÍ RÁMA Ráma SÁÍ KRIŠNA Krišna SÁÍ BÁBÁ Sáí Bábá ALLÁH Alláh znamená v arabštině Bůh JÉŠU Ježíš NÁNAKA Guru Nának BUDDHA Buddha ZOROAŠTRA MAHÁVÍRA představitelé perské víry Zoroastriánů a Džinistické víry RAHÍM Rahím je jedno z 99 jmen pro Alláha znamenající milosrdný

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net