nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Rámovi

KAUŠALJATMAJA RÁMA ČARAN
VAIDÉHI PRIJA RÁMA ČARAN
MARUTI SÉVITA RÁMA ČARAN
BHARATÁŠRITA ŠRÍ RÁMA ČARAN
AHALJÓDHÁRAKA RÁMA ČARAN
ŠÁNTI NIKÉTANA RÁMA ČARAN
RÁMA ČARAN SATJA RÁMA ČARAN

ČARAN ctít chodidla Pána RÁMA Rámy KAUSALJATMAJA milovaného syna Kaušalji
VAIDÉHI PRIJA milého Vaidéhi(Sítá)
MARUTI SÉVITA jemuž slouží Maruti(Hanumán)
BHARATÁŠRITA ŠRÍ koho ctí jeho bratr Bharata
AHALJÓDHÁRAKA který vysvobodil Ahalju ze zakletí
ŠÁNTI NIKÉTANA který je příbytkem(útočištěm) Míru
SATJA Pravda, jméno Sáí Báby

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

                
                akordy ke kytaře
         
  KAUŠALJATMAJA RÁMA ČARAN
  
  VAIDÉHI PRIJA RÁMA ČARAN
  
  MARUTI SÉVITA RÁMA ČARAN 
  
  BHARATÁŠRITA ŠRÍ RÁMA ČARAN
  
  AHALJÓDHÁRAKA RÁMA ČARAN
  
  ŠÁNTI NIKÉTANA RÁMA ČARAN
  
  RÁMA ČARAN SATJA RÁMA ČARAN
gajatri.net