KRIŠNA

"Mahámantra - HARE RÁMA"
BHADŽA BHAKATA VATSALA
BHADŽAMANA GOVINDA
BHAVA BHAJA HARANA
ÈITA ÈÓRA JAŠÓDA KE BÁL
ÈITA ÈÓRA MURALÍ VÁLA
ÈITARÁDŽA ÈITARÁDŽA
DŽAGAT PATÉ HARI SÁÍ..
DŽAJ RÁDHÁ MÁDHAVA
DŽAJA RÁDHÉ DŽAJA RÁDHÉ
DŽAJ DŽAJ PRABHU..
DŽAJ HARI KRIŠNA
DŽAJ ŠRÍ KRIŠNA ÈEITANJA
GOPÁLA RÁDHÉ KRIŠNA
GOPÁLA RÁDHÉ KRIŠNA..
GOPÁLA GOPÁLA
GOVINDA DŽEJ DŽEJ
GOVINDA GÓPÁL
GOVINDA GOPÁLA PRABHU..
GOVINDA GOVINDA
GOVINDA GÓVINDA BHADŽA..
GOVINDA GOVINDA GAIJÉRÉ
GOVINDA.. GOPÁLA RÁM
GOVINDA HARÉ GOPÁLA..
GOVINDA HARÉ HARÉ
GOVINDA KRIŠNA DŽEJ
GOVINDA KRIŠNA HARÉ
GOVINDAM ADI PURUŠAM
GOVINDA NÁRÁJENÁ
GOVINDA RÁDHÉ
GÓVINDÉTI SADÁ SNÁNAM
GURUVÁJUR PURA ŠRÍ..
HARAJE NAMAH KRIŠNA
HARÉ RÁMA.. HARE KRIŠNA
HARI ÁNANDA MAJA
HÉ GOVINDA HÉ GOPÁLA
HÉ NANDALÁLÁ HÉ VRADŽABÁLA
HÉ NANDA NANDA GOPÁLA
JAŠÓMATI NANDANA
KRIŠNA GÁJATRÍ
KRIŠNA KRIŠNA GOPÁLA..
KRIŠNA KRIŠNA GOVINDA
KRIŠNA MÁDHAVA GOVINDA..
MÁDHAVA MURAHARA
MÁDHAVA MURAHARA MUR..
MADHUVANA SANÈÁRI..
MANA MÓHANA MURALI..
MANA MÓHANA NANDALÁL
MURALI KRIŠNA
NANDALÁLÁ JADU..
NANDA KÉ LÁL..
NÁRÁJENA HARI OM..
NITJA NITJA SUNDARA
OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSU..
PÚRANDHÁRA RANGA
RÁDHÁ KÉ NATAVARA LÁL..
RÁDHÁ KRIŠNA KARNA LOLA
RÁDHÁ RÁNI KÍ DŽEJ
RÁDHÉ DŽAJA DŽAJA..
RÁDHÉ GOVINDA GOPÁLA
RÁDHÉ RÁDHÉ GOVINDA
RÁDHÉ RÁDHÉ GOVINDA..
RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ..
RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ ŠJAM
RÁDHIKA DŽÍVANÁ
SVAGATAM KRIŠNA
ŠJÁMA SUNDARA MADANA..
ŠRÍ KRIŠNA MÁDHAVÁ..
ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA HARÉ..
VÁSUDÉVA RIŠIKɊA..

gajatri.net