nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Krišnovi

KRIŠNA KRIŠNA GÓVINDA KRIŠNA GÓPÁLA BÁLA KRIŠNA
NANDA NANDANA BHAKTA ČANDANA GANA LÓLA KRIŠNA
SUNDARA VADANA SAROJA NAJANA RÁDHA PRIJA KRIŠNA
JÁDAVA KRIŠNA JAŠÓDA KRIŠNA SATJA SÁÍ KRIŠNA


poselství -                   
                akordy ke kytaře
         
  KRIŠNA KRIŠNA GÓVINDA KRIŠNA GÓPÁLA BÁLA KRIŠNA 
  
  NANDA NANDANA BHAKTA ČANDANA GANA LÓLA KRIŠNA 
  
  SUNDARA VADANA SAROJA NAJANA RÁDHA PRIJA KRIŠNA
  
  JÁDAVA KRIŠNA JAŠÓDA KRIŠNA SATJA SÁÍ KRIŠNA