nápěv    nahrávka ze zpíváníBhadžan k Sáí Bábovi

KRIŠNA MURÁRI BHAVA BHAJA HARI HÉ GIRIDHÁRI GÓPÁL
PARTHI VIHÁRI HRIDAJA VIHÁRI BHAKTA SAKHA BHAGAVÁN
SÁÍ   RÁMA RÁMA BHAGAVÁN

MURÁRI přízvisko Krišny jako ten kdo zničil démona Muru BHAVA BHAJA HARI ničitel strachů HÉ GIRIDHÁRI ó Krišno, ty kdo jsi držel horu Govardhanu GÓPÁL pasáček krav-Krišna PARTHI VIHÁRI obyvatel Putaparti-Sáí Bábá HRIDAJA VIHÁRI obyvatel srdce BHAKTA SAKHA přítel oddaných BHAGAVÁN Pán, ten kdo vyzařuje božské

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (0-2)

[G]KRIŠNA MURÁRI BHAVA BHAJA HARI HÉ GIRIDHÁRI GÓPÁL
PARTHI VIHÁRI HRIDAJA VIHÁRI
[D]BHAKTA SAKHA BHAGA[G]VÁN
RÁMA RÁMA BHAGAVÁN
[D]RÁMA RÁMA BHAGAVÁN
[G]RÁMA RÁMA BHAGAVÁN SÁÍ [D]RÁMA RÁMA BHAGA[G]VÁN
gajatri.net