nápěv    nahrávka ze zpívání v ášrámu"český" bhadžan k Matce Lasaně

LASANA MATKA LASANA
LASANO MATKA LASANO

POMOŽ MI PROSÍM V LÁSCE ŽÍT
POMOŽ MI PROSÍM V PRAVDĚ BÝT
POMOŽ MI PROSÍM V MÍRU ŽÍT
POMOŽ MI PROSÍM MILOVAT

Matka Lasana je Boží Matka, která žije v České Republice a je možno ji navštívit při společných setkáních (viz odkaz).

poselství -   

Tato písnička vznikla v době(2002), kdy jsme často jezdili k Matce Lasaně. Byla nahrána i na jednom z CD pro ášrám.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]LASANA MATKA [G]LASANA
[D]LASANO MATKO [G]LASANO
gajatri.net