nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan  k Matce Lasaně a Sáí Bábovi

LASANA SÁÍ BÁBÁ HARÉ
LASANA OM
OM SÁÍ OM

Matka Lasana je Boží Matka, která žije v České Republice a je možno ji navštívit při společných setkáních (viz odkaz).
SÁÍ BÁBÁ Sáí Bábá je dnes žijící avatár z jižní Indie.
OM mantra Om je zvukem a základem celého vesmíru, její význam umocňuje celou píseň.
HARÉ je božský pozdrav

poselství -   

Tato písnička vznikla v roce 2001. Když jsem se vrátil ze své první cesty k Sáí Bábovi, dověděl jsem se o tom, že u nás v Čechách žije Boží Matka Lasana. Tito duchovní učitelé jsou pro mne velmi blízcí a proto v době, kdy jsme začínali hrát písně k Matce Lasaně, přišla přirozeně i tato píseň. Byla nahrána také na jednom z CD pro ášrám.

Bohužel se tato píseň občas stala někomu nelibou, ať v ášrámu u Lasany či v Sáí centrech a to z jednoho důvodu. Nemělo by se prý zpívat současně k více žijícím duchovním učitelům. Jistě na tom něco je, soustředit by se měl člověk jen na jednu cestu, myslím ale, že by to nemělo znamenat takové písně vůbec nezpívat. Ostatně nevím jak pro Vás, ale pro mne jsou všichni duchovní mistři stále živí a tak i cestu všech mistrů vnímám jako jednu jedinou, vedoucí k Jedinému. O tom je i zpívání sarvadharma bhadžanů. A také si myslím, že to ani jednomu z učitelů nemůže vadit. Ale budiž, kdo chce jak chce. Na našich zpíváních tuto píseň rádi zpíváme.

                
                akordy ke kytaře
  kapo3
  G         C       
  LASANA SÁÍ BÁBÁ HARÉ
  G      C
  LASANA OM  
  G     C
  OM SÁÍ OM
gajatri.net