od Lukáše

BRAHMÁRPANAM BRAHMA..
GOVINDA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARE KRIŠNA
HARI OM NÁRÁJANA HARÉ
KÁLADHITÁJA DHARMA..
KRIŠNA MÁDHAVA GOVINDA..
OM NAMO DŽAGADAMBÉ..
OM PÚRNASJA
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTI OM
OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM..
ŠARANAM GURU ŠARANAM
TATHÁTA MANTRAM
TATHÁTA NAMA OM..


gajatri.net