nápìv   nahrávka ze zpíváníbhadžan ke Krišnovi

MÁDHAVA MURAHARA MADHURA MANÓHARA GIRIDHÁRA GÓPÁLA
HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁLA

poselství -   


              akordy ke kytaøe
         
  MÁDHAVA MURAHARA MADHURA MANÓHARA GIRIDHÁRA GÓPÁLA
  
  HÉ GIRIDHÁRA GÓPÁLA