nápěv    nahrávka ze zpíváníbhadžan ke Krišnovi(k Sáí Bábovi)

MÁDHAVA MURAHARA MURALI GOPÁLA
DŽAJA GOVINDA DŽAJA GOPÁLA
PARTHI PURANDHARA PARAMA DAJÁVANA
DÍNA DAJÁVANA SÁÍ GOPÁLA
DŽAJA GOVINDA DŽAJA GOPÁLA

MÁDHAVA "Manžel Lakšmí"-Višnu MURAHARA "ten kdo zničil démona Muru"-Krišna MURALI flétna GOPÁLA a GOVINDA jména Krišny-pasáčka krav DŽAJA sláva a vítězství PARTHI PURANDHARA k Sáímu(kdo sídlí v Putaparti) PARAMA DAJÁVANA nejvýše milosrdný DÍNA DAJÁVANA milosrdný k bezmocným SÁÍ Sáí Bábá

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net