nápěv   nahrávka ze zpíváníbhadžan ke Krišnovi

MADHUVANA SANČÁRI ŠJÁMA MURÁRI
HÉ MADHUSÚDANA MURALI DHÁRI
MADHUVANA SANČÁRI ŠJÁMA MURÁRI
MÁDHAVA MÓHANA MAJURA MUKUTA DHARA
MADHURA NÁTHA PRABHU GIRIDHÁRI

MADHUVANA SANČÁRI kdo se pohybuje po Madhuově zahradě ŠJÁMA MURÁRI tmavěmodrý Krišna HÉ ó MADHUSÚDANA ten kdo zabil démona Madhua MURALI DHÁRI Krišna s flétnou MÁDHAVA Višnu MÓHANA těšit MAJURA MUKUTA DHARA ten který nosí na hlavě paví pero MADHURA NÁTHA Pán Madhury PRABHU GIRIDHÁRI Pán jenž vyzdvihl horu Govardhanu

poselství -   

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[E]MADHUVANA SANČÁRI ŠJÁMA MURÁRI
HE MADHUSÚDANA MURALI DHÁRI
MADHUVANA SANČÁRI ŠJÁMA MURÁRI
MÁDHAVA MÓHANA MAJURA MUKUTA DHARA
MADHURA NÁTHA [H7]PRABHU GIRI
[E]DHÁRI
gajatri.net