nápěv   nahrávka ze zpíváníbhadžan ke Ganéšovi

MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTUTÉ
MATHANGA VADANÁ NAMÓSTUTÉ
MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTUTÉ
ÁDI PÚDŽITA GANANÁTHA
ÁNANDA DÁJAKA GANANÁTHA
PRATHAMA VANDANÁ PRANAVA KÁRÁ
VIGHNÉŠVARA VINÁJAKÁ


poselství
Štěstí způsobuje, že člověk zapomíná na povinnosti vůči sobě jako lidské bytosti. Vtahuje nás do egoismu a vede k páchání hříchů. Štěstí přetáhne závoj přes zkušenosti, která nás učiní odolnějšími. Také při něm spotřebujeme naši zásobu zásluh a probouzí základní vášně. Na druhou stranu smutek člověka činí pozorným a ostražitým. Neštěstí nutí člověka myslet a vede s sebezdokonalování. Přináší také nové a hodnotné zkušenosti a podtrhuje hodnotu štěstí. Uvědomte si, že štěstí a neštěstí jsou neoddělitelné a že si nemůžete zvolit pouze jedno. Chovejte se k potížím a komplikacím jako k přátelům, alespoň je nevnímejte jako své nepřátele! Nejlepší je považovat jak štěstí tak neštěstí za boží dary. To je nejjednodušší cesta k osvobození. Gíta váhiní, kap. 4

Lidé všeobecně hledají pouze štěstí a radost, nikdy netouží po zármutku a neštěstí! Považují štěstí a radost za ty, kteří jim přejí jen dobré a zármutek a neštěstí za zapřísáhlé nepřátele. To je velká chyba. Když jste šťastní, je riziko neštěstí velké, strach ze ztráty štěstí vás bude pronásledovat. Neštěstí vyvolává sebedotazování, rozlišování, zkoumání sebe sama a strach z toho, že by to mohlo být ještě horší. Probouzí vás z lenosti a domýšlivosti. Postavte se dualitám života se statečností (titikša). Buďte si ale vědomi, že titikša je odlišná od trpělivosti (sahana). Trpělivost je vydržet něco, tolerovat to a snášet, protože nemáte jinou možnost. Statečnost je schopnost to překonat, ale zároveň se tím nezabývat, to je duchovní disciplína. Vyrovnat se s externím světem duality s vnitřní vyrovnaností a mírem je cesta, která vás povede k osvobození. Snášejte všechno s analytickým rozlišováním, tento typ trpělivosti vám přinese dobré výsledky. Gíta váhiní, kap. 4

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[A]MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTU[E]
[A]MATHANGA VADANÁ NAMÓSTUTÉ
MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTU
[E]
[A]ÁDI PÚDŽITA GANANÁ[E]THA
[A]ÁNANDA DÁJAKA [E]GANANÁ[A]THA
PRATHAMA VANDANÁ PRANAVA
[E]KÁRÁ
[A]VIGHNÉŠVARA VINÁJAKÁ
gajatri.net