nápěv   nahrávka ze zpívání



bhadžan ke Krišnovi

MURÁLI KRIŠNA ŠJÁMA KRIŠNA MÓHANA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA
GOPÍ KRIŠNA GOPÁLA KRIŠNA GOVARDHANÓDHÁRA KRIŠNA KRIŠNA
RÁDHÁ KRIŠNA BÁLA KRIŠNA RÁSA VILÓLA KRIŠNA KRIŠNA
ŠIRDÍ KRIŠNA PÁRTHI KRIŠNA ŠRÍ SATJA SÁÍ KRIŠNA KRIŠNA

MURÁLI je Krišnova flétna ŠJÁMA je jméno Krišny podle jeho tmvě modré pleti MÓHANA je přízvisko Krišny, které jej popisuje jako toho, kdo okouzlí
GOPÍ pasačky krav, které milovali Krišnu GOPÁLA Krišnovo přízvisko-ten, který pečuje(PÁLA) o kravičky(GO) GOVARDHANÓDHÁRA Krišna, který vyzdvihl a na svém malíčku držel ghoru Govardhanu, aby ochránil obyvatele Brindavanu před mohutnými dešti a hněvu Indry, Boha nebes, který po této události uznal Krišnovu velikost
RÁDHÁ Krišnova nejmilejší BÁLA Krišna jako dítě "maličký" RÁSA VILÓLA tanec, který tančil Krišna s Gopikami
ŠIRDÍ Širdí Bábá PÁRTHI sídlo dnešního Sáí Báby-Putaparthi ŠRÍ SATJA SÁÍ Sáí Bábá

poselství
Nejdřív ze všeho si musíte uvědomit, že Bůh je přítomný všude. Nechť jsou všechny vaše činy pro potěšení Boha. Jste z Boha a žijete v Bohu. Všechny vaše činy by proto měly být věnovány Bohu. Když jdete po takovéto svaté stezce, nakonec splynete s Bohem. Bůh je bhavaprija (milovník vnitřních pocitů), nikoli bahjaprija (milovník vnějších projevů pocitů). Vidí motivy za vašimi činy. Svět zajímá bahjam (vnější okázalost), ale Boha zajímá bhavam (pocity). Proto ze všeho nejdřív očistěte své pocity.
Sáí Bábá - Promluva ze 14. Ledna 2006

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparthi. Pro české poměry je trošičku upravený text. V originále namísto ŠJÁMA KRIŠNA patří MUKUNDA KRIŠNA. Mukunda je jméno Krišny, které znamená "dárce spásy".

akordy ke kytaře
kapo (od Dmi na 1.pražci)

[Emi]MURÁLI KRIŠNA ŠJÁMA KRIŠNA
MÓHANA KRIŠNA [D]KRIŠNA
[Emi]KRIŠNA.......
gajatri.net