nápěv   nahrávka ze zpíváníbhadžan k Sáí Bábovi

NAMA BHADŽÓ HARI NAMA BHADŽÓ
NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA
NAMA BHADŽÓ HARI NAMA BHADŽÓ
NANDA ÁNANDA GOPÁLA HARÉ
BRINDÁVANÁ SÁÍ BÁBÁ HARÉ
BÁBÁ HARÉ SÁÍ BÁBÁ HARÉ

NAMA BHADŽÓ HARI NAMA BHADŽÓ "Zpívejme boží jméno" NÁRÁJENA "ten, který dlí ve všech bytostech, jméno Višnua či obecně-Bůh" HARI jméno Višnua jako odstraňovatele strachů NANDA syn ÁNANDA blaženost GOPÁLA Krišna-pasáček krav HARÉ pozdravení, oslovení Boha BRINDÁVANÁ místo kde žil Krišna

poselství
Síla božího jména nemá srovnání. Lidé ho často berou na lehkou váhu, to je ale chyba. Boží jméno je pravý diamant. Udržujte ho v bezpečí. Kdo vykonává namasmaraná(opakování božího jména), ať už používá jakékoli jméno a ať je to kdokoli, jeho život bude posvěcen a bude osvobozen od hříchu. Nedělejte si příliš starosti o melodii a rytmus. Recitujte boží jméno z celého srdce a s naprostou vírou. Víra rozvíjí lásku k Bohu. Zpěv božího jména, když je vykonán s naprostou koncentrací a pevnou vírou, pomůže dosáhnout velké proměny. Zaměřte svou mysl pevně na boží jméno a získejte blaženost.     Sáí Bábá, promluva z 13. listopadu 2007

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře

[D]NAMA BHADŽÓ HARI NAMA BHADŽÓ
NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA
NAMA BHADŽÓ HARI NAMA BHADŽÓ
NANDA ÁNANDA GO
[G]PÁLA HA[D]
BRINDÁVANÁ SÁÍ
[A]BÁBÁ HARÉ[D]
[D]BÁBÁ HARÉ SÁÍ BÁBÁ HARÉ
gajatri.net