nápěv   nahrávka ze zpíváníbhadžan k Hanumánovi

NAMO NAMO   ANDŽANÍ NANDANA
DŽAJA SIJA RÁM DŽAJ DŽAJ HANUMÁN
DŽAJA BADŽARANGABALÍ BÁBÁ(DŽAJ DŽAJ) HANUMÁN
SANKATA MÓČANA KRIPA NIDHÁN
DŽAJ DŽAJ DŽAJ HANUMÁN GOSÁI
KRIPÁ KARAHU GURUDÉV KÍ NÁÍ
SANKATA MÓČANA KRIPA NIDHAN
LÁLA LANGOTE LÁL NIŠHÁN
HARE RÁM RÁM RÁM SÍTA RÁM RÁM RÁM

NAMO NAMO klaním se a uctivě zdravím ANDŽANÍ NANDANA Hanumána-syna Andžaní DŽAJA SIJA RÁM DŽAJ DŽAJ HANUMÁN sláva a vítězství Sítě, Rámovi a Hanumánovi DŽAJA BADŽARANGABALÍ sláva a vítězství Hanumánovi-"ten který je silný jako hrom" BÁBÁ otec SANKATA žal, nebezpečí, kalamita MÓČANA odstraní KRIPA NIDHÁN milost dávající KRIPÁ KARAHU GURUDÉV KÍ NÁÍ můj učiteli přinášející mi milost LÁLA LANGOTE LÁL NIŠHÁN "Hanumán, který nosí červenou langotu a červený praporek"

poselství -   

Píseň od Krishna Dase, kterou bylo bez textu těžké oposlouchat a proto jsme se nejdříve naučili takovou zjednodušenou verzi(viz SÍTÁ RÁMA OM DŽAJ HANUMÁN)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]DŽAJA SIJA RÁM DŽAJ [G]DŽAJ HANUMÁN
[D]DŽAJA SIJA RÁM DŽAJ [G]DŽAJ HANUMÁN
[Emi]DŽAJA SIJA RÁM DŽAJ [G]DŽAJ HANUMÁN
[Emi]DŽAJA SIJA RÁM DŽAJ [G]DŽAJ HANU[D]MÁN
HARÉ
[(D)] RÁMA RÁMA RÁM SÍTÁ [G]RÁMA RÁMA RÁM
gajatri.net