nápìv   nahrávka ze zpíváníbhadžan k Šivovi

NA PUNJAM NA PÁPAM NA SAUKHJAM
NA DUKHAM NA MANTRO NA TIRTHAM NA VÉDA NA JADŽNAM
AHAM BHÓDŽANAM NA HÓDŽANAM
NAIVA BHÓDŽAM NA KARTO
SADÁNANDA RÚPAM ADVAITAM
SATJAM ŠIVAM SUNDARAM
SADÁNANDA RÚPAM ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM

NEJSEM ani høích, ani zásluhy, ani radosti, ani bolesti Ani mantry, ani posvátná místa Ani Védy, ani rituály. NEJSEM ani ten, kdo je pojídán, ani ten, kdo jí, nejsem ani jedení JSEM Vìènì blažená Jednota, Jednota bez dvojnosti, Pravda, dobro a krása. JÁ JSEM TO

poselství -   


              akordy ke kytaøe
         
 NA PUNJAM NA PÁPAM NA SAUKHJAM
 
 NA DUKHAM NA MANTRO NA TIRTHAM NA VÉDA NA JADŽNAM
 
 AHAM BHÓDŽANAM NA HÓDŽANAM
 
 NAIVA BHÓDŽAM NA KARTO
 
 SADÁNANDA RÚPAM ADVAITAM SADÁNANDA RÚPAM ADVAITAM 
 
 SATJAM ŠIVAM SUNDARAM
 
 SADÁNANDA RÚPAM ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM