nápěv    nahrávka ze zpíváníbhadžan k Višnuovi

NÁRÁJENA HARI NÁMA BHADŽORÉ NÁRÁJENA VÉDA PÁRÁJENA
KARUNA BHARANA BHAVA BHAJA HARANA
PÁVANA ČARANA PATITA DŽANÁVANA
NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA

NÁRÁJENA jméno Višnua-ten, který sídlí ve všech bytostech HARI Višnu-ten, který zničil všechny špatnosti
NÁMA jména(boží jména) BHADŽORÉ uctíváme zpěvem Nárájenu VÉDA PÁRÁJENA který je opěvován védami, který je moudrostí véd
KARUNA soucit BHARANA ornament(jehož znamením je soucit) BHAVA BHAJA HARANA ten, který ničí všechny strachy pozemského bytí
PÁVANA ČARANA PATITA DŽANÁVANA dotyk jeho chodidel očišťuje hříchy každého člověka

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net

              akordy ke kytaře
  A       
  NÁRÁJENA HARI NÁMA BHADŽORÉ NÁRÁJENA VÉDA PÁRÁJENA
                  D
  KARUNA BHARANA BHAVA BHAJA HARANA
  A
  PÁVANA ČARANA PATITA DŽANÁVANA
                         E
  NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA
  A
  NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA
gajatri.net