nápěv nahrávka ze zpívání

sai17.jpg, 25kB

Bhadžan k Sáí Bábovi

NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA VÉDA PÁRÁJENA
ŠAMBO MAHÁDEVA ŠAMBO MAHÁDEVA ŠAMBO MAHÁDEVA SADÁ ŠIVA

Sáí je v tomto bhadžanu oslovován jako NÁRÁJENA(ten, kdo sídlí ve všech bytostech) jako HARI(ten, kdo odstranil zlo; přízvisko Višnua)
jako ŠAMBO MAHÁDEVA Šiva SADÁ ŠIVA věčný Šiva
VÉDA PÁRÁJENA míní čtení véd, studium véd

poselství
Když rozházíte semínka na povrch zeminy, nevyklíčí. Musíte je dostat do půdy, pod povrch. Podobně i znalosti, pokud jsou pouze rozházeny po povrchu, nevyklíčí. Nevyrostou do stromu, který nese ovoce moudrosti. Zasejte je do srdce, zalévejte je božskou láskou, hnojte je vírou a odvahou, ochraňujte je před škůdci recitací svatého jména a společností svatých, abyste na konci mohli získat užitek. Začněte na této cestě získávání moudrosti a milosti, míru a vše co potřebujete, vám bude dáno.
Satja Sáí promlouvá, 16. května 1964
Nechť vyklíčí semínka duchovních učení v našem srdci.
NÁRÁJENA VÉDA PÁRÁJENA

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

akordy ke kytaře

[G]NÁRÁJENA HARI [D]NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA VÉDA [G]PÁRÁJENA
[G]ŠAMBO MAHÁDEVA [D]ŠAMBO MAHÁDEVA ŠAMBO MAHÁDEVA [G]SADÁ ŠIVA
(nižší partie)
[C]NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA VÉDA
[G]PÁRÁJENA
[D]ŠAMBO MAHÁDEVA ŠAMBO MAHÁDEVA ŠAMBO MAHÁDEVA
[G]SADÁ ŠIVA
gajatri.net