nápěv    nahrávka ze zpíváníbhadžan k Višnuovi

NÁRÁJENA HARI OM HARI OM HARI OM
SÁÍ NÁRÁJENA HARI OM HARI OM HARI OM
ŠÁNTAKÁRÁ BHUDŽANGA ŠAJANA
PADMANÁBHA HARI OM
NÁRÁJENA HARI OM

NÁRÁJENA je jméno pro Boha "ochránce" a "udržovatele", Boha Višnua, který se na zem vtěluje, aby "udržoval" svět a zavedl člověka na správnou cestu. HARI OM je rovněž jméno pro Višnua, ve spojení s mantrou OM se užívá i jako pozdrav. Ve védách najdeme spojení Hari hi Om, které se překládá jako Bůh jest, Bůh s Vámi, budiž Bůh. SÁÍ je vzhledem ke zdroji tohoto bhadžanu oslovení k Sáí Bábovi, jinak slovo Sáí míní vesmírnou matku. ŠÁNTAKÁRÁ míní Višnua jako zdroj štěstí, míru a radosti, BHUDŽANGA(had) ŠAJANA(spočívat,lůžko) popisuje jak Višnu spočívá na vesmírném hadovi Šéšovi. PADMANÁBHA popisuje Višnua, kterak mu z jeho pupku (NABHA)vyrostl lotosový květ (PADMA), z něhož se zrodil Bůh Brahma. NÁRÁJENA HARI OM - buď pozdraven Nárájena

poselství
"Hari OM". Tento pozdrav je podobný našemu "Pozdrav Pánbůh". Když někoho pozdravíme, nechť mu posílíme "zdraví" tím, že naše mluva bude klidná a plná míru. Nechť je jako ŠÁNTAKÁRA, zdrojem míru a štěstí.
Hari OM Hari OM Hari OM

Tento bhadžan jsem se naučil z CD "Sundaram Sai Bhajans".

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net

              
                akordy ke kytaře
 D
 NÁRÁJENA HARI OM HARI OM HARI OM                    
 D
 SÁÍ NÁRÁJENA HARI OM HARI OM HARI OM
 D
 ŠÁNTAKÁRÁ BHUDŽANGA ŠAJANA
 D           Es    D
 PADMANABHA HARI OM
 D
 NÁRÁJENA HARI OM
 
                Es
          
  
 
gajatri.net