nápěv    nahrávka ze zpívání"slovenská"

NAUČ MA PRAVDA S TEBOU KRÁČAŤ NA CESTÁCH SVETA SA ŤA DRŽAŤ
NEBÁŤ SA NIKDY ŤA OBHÁJIŤ NEŽNÝM I SILNÝM PRAVDIVÝM BYŤ
POVEDZ MI KRÁSA KDE PREBÝVAŠ V LUPIENKU RUŽE SVOJ SEN SNÍVAM
HOCIKTO HOCKDE NEZBADÁ MA MOTÝĽ NA KRÍDLACH NESIE SI MA
HALELUJA BOHU BUĎ CHVÁLA HALELUJA

NAUČ MA ŽIVOT AKO ŤA ŽIŤ JAK ČISTÁ RIEKA TÚŽIM PRÚDIŤ
ŠIROKOU MYSĽOU OTVORENOU NAUČ MA ŽIVOT PLYNÚŤ S TEBOU
POVEDZ MI LÁSKA AKO LÚBIŤ BEZO MŇA ŠŤASTIA NEMÔŽE BYŤ
ROZDÁVAŤ CHCEM SA SRDCOM CELÝM NEBU AJ ZEMI ĽUDOM VŠETKÝM

NAUČ MA BOŽE NAUČ MA ŽIŤ NECH MÔŽEM AKO AKO TY BYŤ
NAUČ MA S LÁSKOU POHLADIŤ STROM NAČÚVAŤ V TICHU JAK ŽIJEŠ I V ŇOM
NAUČ NÁS ĽÚBIŤ ČAS TAK LETÍ VEĎ LEN VČERA SME BOLI DEŤMI
PRE TEBA PANE KAŽDUČKÝ DEŇ NA KRÍDLACH LÁSKY ŽIŤ ŽITIA SEN

NAUČ MA PRIJAŤ BOĽAVÝ SVÁR DLAŇOU POLÁSKAŤ ZRANENÚ TVÁR
ODUČ MA PLAKAŤ UČ DÁVAŤ SMIECH V MÚDROSTI KRISTA ŽIŤ OBCHÁDZAŤ HRIECH
NAUČ MA CHÁPAŤ TVOJE CESTY ROZPOZNAŤ SKRYTÉ SVETA LESTI
PRE SESTRY BRATOV PRE TÚTO ZEM NÁSTROJOM TVOJIM PANE BYŤ CHCEM

poselství -   

Tuto písničku jsme se naučili od Stanka a slovenských kamarádů při zpíváních v ášrámu u Matky Lasany. Je to Stankova písnička který dovytvořil námět, který od někoho dostal.

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[C]NAUČ MA [G]PRAVDA [C]S TEBOU KRÁ[G]ČAŤ
[C]NA CESTÁCH [G]SVETA [F]SA ŤA DR[G]ŽAŤ
[C]NEBÁŤ SA NIKDY [F]ŤA OBHÁ[G]JIŤ
[C]NEŽNÝM I [G]SILNÝM [F]PRAVDIVÝM [E7]BYŤ
[F]HALE[G]LU[C]JA [F]BOHU [G]BUĎ CHVÁ[C]LA [Dmi]HALE[F]LU[E7]JA
gajatri.net