1.verze - nápěv   nahrávka ze zpívání
2.verze - nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan ke Guruovi

OM GURU OM GURU OM GURUDEVA
DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURUDEVA

Mantra OM zde přidává GURU, Guruovi-duchovnímu učiteli jeho "božský statut". Tak i slovíčko GURUDEVA čili "božský(DEVA) učitel". DŽAJA znamená vítězství a slávu. Celkově tedy vzdáváme hold duchovnímu mistrovi, který je pro nás učitelem.

poselství -    Guru je ten, který odstraňuje poutající klam.
Největší skvrnou mysli je iluze. Iluze je jako zuřivý pes, který znemožňuje přístup k pánovi. Dá se obejít tím, že přijmeme podobu pána nebo tím, že budeme hlasitě volat jeho jméno, aby přišel dolů a dovedl nás do domu. Aby to ale pán učinil, musíme získat jeho milost. Iluze je jeho mazlíček, pokud jí přikáže, aby nás nechala být, nemůže nás zranit. Pán přichází zachránit z iluze nejen dobrého člověka, ale celé lidstvo. Pán se objevuje pouze proto, aby nás zahrnul milostí.(z promluvy Sáí Báby)
Přijměme Guruovu milost, tedy připusťme její existenci. Potom nás nebude ohrožovat a mást klam a naše cesta bude mít jasný cíl.

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek stažených ze zpěvníku Arunachala kirtan. Obě verze mají stejnou melodii, ale liší se ve výšce zpěvu.

              akordy ke kytaře
  1.verze
  Ami      Dmi      G       Ami       
  OM GURU OM GURU OM GURUDÉVA
                        G         Ami
  DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURUDÉVA 
  
  2.verze(kapo1 nebo bez)
  Dmi      Gmi     C       Dmi       
  OM GURU OM GURU OM GURUDÉVA
                        C          Dmi
  DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURUDÉVA 
gajatri.net