1.verze - nápěv     nahrávka ze zpívání
2.verze - nápěv     nahrávka ze zpívání
3.verze - nápěv     nahrávka ze zpívání

"buddhistická mantra"

OM MANI PADME HUM (OM)
OM MANI PADME HUM (OM AH HUM)

MANI drahokam, PADME lotosový květ, HUM "buď si vědom, tak věz"
Tato mantra je tzv. Sadakšarí mantra-šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu Avalokitéšvary(skt.Avalókitéšvara, tib. Čänräzig). Tato mantra je zvláště spojena s jeho čtyřrukou podobou(viz obrázek), na které drží u svého srdce drahokam, lotosový květ a růženec. Když spojíme co nám říká vyobrazení Avalokitéšvary a když víme, že je představitelem soucitu, můžeme tuto mantru vyložit jako cestu k osvícení skrze moudrost(lotosový květ) a soucit(drahokam) plynoucí z duchovního úsilí(růženec).

poselství
Šest slabik mantry OM MANI PADME HUM se vykládá takto. Bílé OM znamená meditaci odstraňující pýchu a egoismus. Zelené MA představuje trpělivost ničící žárlivost a závist. Žlutá Ni je konání v dharmě překonávající touhu a připoutanost. Modrá PAD zastupuje moudrost nahradivší nevědomost a ignoranci. Červená ME znamená štědrost proměňující chudobu a chamtivost. A černá HUM značící vytrvalost porazivší zlo a nenávist.

Tato známá buddhistická mantra existuje v mnoha různých interpretacích, povětšinou recitovaná. První verze, kterou zpíváme je naše vlastní melodie(květen2007), někdy na tuto mantru navazujeme na konci mantru OM TARE TUTARE.
Druhou verzi znám od kamarádů a třetí z nahrávky CD "Tibetian incantations".

akordy ke kytaře

1.verze [D]OM MANI [*]PADME HUM [D]OM[*]    (kapo 0-2   *=prázdné struny)
2.verze [Emi]OM MANI [D]PADME HUM [Emi]HUM
             [Emi]OM MANI [D]PADME HUM [Emi]HUM
             [Emi]OM MANI [D]PADME HUM [Emi]HUM [Emi]OM [D]AH [Emi]HUM
3.verze [C]OM MANI PADME HUM [F]OM MANI [Dmi]PADME HUM
             [F]OM MANI
[C]PADME HUM OM MANI[Dmi]PADME HUM
gajatri.net