nápěv   nahrávka ze zpíváníMantra ke slunci

OM MITRÁJE NAMAHA
OM RAVAJÉ NAMAHA
OM SURJÁJE NAMAHA
OM BHÁNAVÉ NAMAHA
OM KHAGÁJE NAMAHA
OM PÚŠNÉ NAMAHA
OM HIRANJA GARBHÁJE NAMAHA
OM MARIČAJÉ NAMAHA
OM ÁDHITJÁJE NAMAHA
OM SAVITRÉ NAMAHA
OM ARKÁJE NAMAHA
OM BHÁSKARÁJE NAMAHA

Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je přítelem všech
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je příčinou všech změn
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je původcem všech činů
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž šíří světlo
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž se pohybuje po obloze
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž poskytuje všem potravu
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž obsahuje vše
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž rozprostírá své paprsky
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je Bohem všech bohů
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je tvůrcem všeho
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je hoden uctívání
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, v jehož záři se vše třpytí

poselství -   


              akordy ke kytaře
         
  OM MITRÁJE NAMAHA OM RAVAJÉ NAMAHA
  
  OM SURJÁJE NAMAHA OM BHÁNAVÉ NAMAHA
  
  OM KHAGÁJE NAMAHA OM PÚŠNÉ NAMAHA
  
  OM HIRANJA GARBHÁJE NAMAHA OM MARIČAJÉ NAMAHA
  
  OM ÁDHITJÁJE NAMAHA OM SAVITRÉ NAMAHA 
  
  OM ARKÁJE NAMAHA OM BHÁSKARÁJE NAMAHA
gajatri.net