Mantra ke slunci

OM (HRÁM)MITRÁJE NAMAHA
OM (HRÍM)RAVAJÉ NAMAHA
OM (HRÓM)SURJÁJE NAMAHA
OM (HRAIM)BHÁNAVÉ NAMAHA
OM (HRAUM)KHAGÁJE NAMAHA
OM (HRAH)PÚŠNÉ NAMAHA
OM (HRÁM)HIRANJA GARBHÁJE NAMAHA
OM (HRIM)MARIČAJÉ NAMAHA
OM (HRÓM)ÁDHITJÁJE NAMAHA
OM (HRAIM)SAVITRÉ NAMAHA
OM (HRAUM)ARKÁJE NAMAHA
OM (HRAH)BHÁSKARÁJE NAMAHA

Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je přítelem všech
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je příčinou všech změn
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je původcem všech činů
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž šíří světlo
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž se pohybuje po obloze
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž poskytuje všem potravu
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž obsahuje vše
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž rozprostírá své paprsky
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je Bohem všech bohů
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je tvůrcem všeho
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, jenž je hoden uctívání
Uctivě zdravím a klaním se Tomu, v jehož záři se vše třpytí

gajatri.net