nápěv    nahrávka ze zpíváníMantra k Amitábhovi

OM NAMO AMITÁBHAJA

Jméno Amitábha pochází ze sanskrtu a je spojením slov AMITA nespoutaný, věčný a BHA lesk, záře. Amitábha(česky„Buddha Neomezeného světla“) je významný Buddha, který hraje důležitou úlohu v mahájánovém buddhismu a vadžrajánovém buddhismu. Podle legend žil kdysy král....viz nížeji(přejato z wikipedie).

poselství
Každý jsme svým způsobem králem. Panujeme nad svou zemí, tedy nad svými úkoly spolu se svými rádci, jmenovitě smysly, city a rozumem. Abychom se stali skutečným pánem Sebe Sama, měli bychom být pilní v dodržování dharmy natolik, aby nás mohl kdekoli a kdokoli nazvat Dharmakarou(ten,kdo koná dharmu). Pak můžeme hovořit o nespoutané(AMITA) záři božství(BHA). Taková záře je v každém z nás.
A proto vydejme se prohledat svou "čistou zemi".
S pokorou a s odvahou.

Tuto mantru zpíváme v naší vlastní verzi(2007).
Podle tradice žil před mnoho kalpami král, který uslyšel nauky buddhy Lokešvary (81. buddhy toho eonu). Zanechal své králoství a stal se mnichem Dharmakarou. Tradice dále tvrdí, že během svého duchovního tréninku dokázal prohledat všechny čisté země. Jeho přáním bylo vytvoření čisté země, která by měla nejepší vlastnosti těchto čistých zemí. Dharmakara si přál, aby bytosti bez větších překážek mohly vstoupit do této země. Dharmakara složil 84. legendárních slibů, mezi nimi bylo vytvoření čisté země, a nejdůležitější 18. slib pomoci všem bytostem, které mu důvěřují. V desáté kalpě se Dharmakara zamanifestoval jako buddha Amitábha a reprezentuje tak západní čistou zemi nazývanou skt. Sukhávatí, tib. Déwačhen, což je místo, kde si přeje znovuzrodit mnoho budhistů náležejících k mahájánové a vadžrajánové tradici.

akordy ke kytaře
kapo (0-2)

[Emi]OM NAMO [C] AMI[D]TÁBHA[Emi]JA
[C]OM NAMO [D]AMITÁBHA[Emi]JA
gajatri.net