Hlavní mantra ke Krišnovi nazývaná také dvádašakšara-mantra(dvanácti slabičná mantra)

OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁJA

Mantra OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSUDEVÁJA je obecně ctěna jako hlavní mantra ke Krišnovi. Překládá se jako "uctivé pozdravení Pána Vásudevy". NAMO uctivé pozdravení, sklonění se BHAGAVATÉ Pán, Bůh, ten kdo září božstvím VÁSUDEVÁJA jiné jméno pro Krišnu, potažmo Višnua. Krišnův otec se jmenoval Vasudeva a proto je nazýván Krišna Vásudeva. VASUDEVA je VASU dobrý,drahokam DEVA Bůh. Také je možno vytušit i spojení významu slova VÁSI obyvatel či obydlí a DEVA Boha, tedy Krišnovo tělo jako obydlí pro Božství

Tuto verzi mantry známe od našeho kamaráda Zdeňka Tošnara.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[D]OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSU[Hmi]DEVÁJA
[G]OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSU[D]DEVÁ[A]JA
[G]OM NAMO BHAGA[D]VATÉ VÁSU[G]DEVÁ[A]JA
[G]OM NAMO BHAGA[D]VATÉ VÁSU[G]DEVÁ[A]JA
gajatri.net