Bhadžan ke Krišnovi

OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁJA
OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMO NÁRÁJENÁJA
OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁ

Mantra OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSUDEVÁJA je obecně ctěna jako hlavní mantra ke Krišnovi. Překládá se jako "uctivé pozdravení Pána Vásudevy". NAMO uctivé pozdravení, sklonění se BHAGAVATÉ Pán, Bůh, ten kdo září božstvím VÁSUDEVÁJA jiné jméno pro Krišnu, potažmo Višnua. Krišnův otec se jmenoval Vasudeva a proto je nazýván Krišna Vásudeva. VASUDEVA je VASU dobrý,drahokam DEVA Bůh. Také je možno vytušit i spojení významu slova VÁSI obyvatel či obydlí a DEVA Boha, tedy Krišnovo tělo jako obydlí pro Božství. V bhadžanu je text další mantry směřující ke Krišnovi, mantra OM NAMO NÁRÁJENÁJA, ve které je Krišna vzýván jako NÁRÁJENA ten, kdo dlí ve všech bytostech. Před touto mantrou je text mantry k Šivovi, OM NAMAH ŠIVÁJA. Bhadžan tak oslovuje avatára Krišnu jako toho kdo vlastní princip Šivy i Višnua.

Tento bhadžan znám z ášrámu Sáí Báby.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
1.verze(bhadžan)  kapo(0-1)

[Dmi]OM NAMO [C]BHAGAVATÉ [Dmi]VASUDÉVÁJA
[Dmi]OM NAMO BHAGAVATÉ [C]VASUDÉ[Dmi]VÁJA
[Dmi]OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMO NÁRÁJENÁJA
gajatri.net