1.verze - nápěv   nahrávka ze zpívání
2.verze - nápěv   nahrávka ze zpíváníHlavní mantra ke Krišnovi nazývaná také dvádašakšara-mantra(dvanácti slabičná mantra)
+ Bhadžan a mantra ke Krišnovi

OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁJA
1.
OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁJA
OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMO NÁRÁJENÁJA
2.
OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁ
OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉV
DŽAJ HARI KRIŠNA
DŽAJA ČITA ČÓRA (NAVANÍTA ČÓRA)
GOVINDA RÁDHÉ (RÁDHÉ GOVINDA)
RÁDHÉ GOPÁLA (GOPÁLA RÁDHÉ)
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ
HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

Mantra OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSUDEVÁJA je obecně ctěna jako hlavní mantra ke Krišnovi. Překládá se jako "uctivé pozdravení Pána Vásudevy". NAMO uctivé pozdravení, sklonění se BHAGAVATÉ Pán, Bůh, ten kdo září božstvím VÁSUDEVÁJA jiné jméno pro Krišnu, potažmo Višnua. Krišnův otec se jmenoval Vasudeva a proto je nazýván Krišna Vásudeva. VASUDEVA je VASU dobrý,drahokam DEVA Bůh. Také je možno vytušit i spojení významu slova VÁSI obyvatel či obydlí a DEVA Boha, tedy Krišnovo tělo jako obydlí pro Božství

V bhadžanu je text další mantry směřující ke Krišnovi, mantra OM NAMO NÁRÁJENÁJA, ve které je Krišna vzýván jako NÁRÁJENA ten, kdo dlí ve všech bytostech. Před touto mantrou je text mantry k Šivovi, OM NAMAH ŠIVÁJA. Bhadžan tak oslovuje avatára Krišnu jako toho kdo vlastní princip Šivy i Višnua.

Druhá verze má texty DŽAJ HARI KRIŠNA vítězství Krišnovi, ČITA ČÓRA, NAVANÍTA ČÓRA Krišna jako "zloděj mysli ČITA a másla NAVANÍTA", RÁDHÉ GOVINDA, RÁDHÉ GOPÁLA Krišna a jeho nejmilejší z Gopik Rádhá, a Mahámantra HARÉ RÁMÁ.. HARÉ KRIŠNA...

poselství
Vzdejme úctu Pánu Krišnovi. Byl to on kdo přinesl "Boha" z chrámů a od kněží ku všem lidem bez rozdílu postavení.
Vypráví se příběh o Králi Nebes Indrovi, který chtěl potrestat mladého Gopálu za jeho troufalosti. Seslal déšť, hromy a blesky na celý Brindaván až hrozilo, že bude celá vesnička pastýřů zatopena. Tehdy vyzdvihl Krišna horu Govardhanu a drže ji nad hlavou schoval všechny před hněvem Indry. Pokořený Indra poté musel uznat Krišnovu velikost.
Tento příběh má ukázat, že více než učennost či zasvěcennost jež zastupuje Indra uctívaný Brahmány(knězi), je bhakti-oddanost Bohu, kterou představuje Krišna.
A proto vězme že nemá nikdo k Bohu blíž ani dál. Neb Já, naše Já, čisté samotné bytí, kterým právě teď jsme, je všem stejně na dosah. Dokonce naň ani není třeba "sahat". Už je. Naše Já je VÁSUDEVA NÁRÁJENA, místem kde je Bůh.

První verze je verze je bhadžan, který znám z ášrámu Sáí Báby. Druhá verze je potom vlastní melodie zpívaná jako mantra k níž přidáváme další texty oslovující Krišnu. Tuhle písničku máme od listopadu 2007.

akordy ke kytaře
1.verze(bhadžan)  kapo(0-1)

[Dmi]OM NAMO [C]BHAGAVATÉ [Dmi]VASUDÉVÁJA
[Dmi]OM NAMO BHAGAVATÉ [C]VASUDÉ[Dmi]VÁJA
[Dmi]OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMO NÁRÁJENÁJA
2.verze   kapo(1)

[D]OM NAMO [G]BHAGAVATÉ [D]VASU[A]DÉVÁ
[D]OM NAMO
[G]BHAGAVATÉ [D]VASUD[D]ÉV
gajatri.net