nápěv (z CD-MANTRY A BHAJANY z ašrámu Šrí Tatháty)     nahrávka ze zpíváníMantra

OM PÚRNASJA PÚRNAMÁDÁJA PÚRNAMÉVÁVA ŠIŠJATÉ

překlad viz OM PÚRNA MADAH

poselství
Jediná cesta k vysvobození z koloběhu smrtí je "poznat Ho". Nepředstavujte si, že jste hříšníci, protože jste dědicové věčné blaženosti (ánandy). Jste "obrazy" Boha. Jste od přirozenosti svatí, úplní. Může existovat věší hřích než to, že sami sebe považujete za hříšníky? Připustit si označení za hříšníka je urážení a hanobení sebe sama. Povstaňte! Odhoďte pocit, že jste tělo. Nenechte se svést touto myšlenkou. Jste átma. Jste kapky amritu (nektaru) nesmrtelnosti, která nezná začátek ani konec. Všechny materiální věci jsou vašimi otroky, není to tak, že vy jste jejich otroky!     Satja Sáí váhiní, kap. 2

Tuto mantru známe od Lukáše Vídenského (z CD-MANTRY A BHAJANY z ašrámu Šrí Tatháty)
Jde vlastně o druhou část mantry OM PÚRNA MADAHA a s celým textem ji nazpívanou naleznete v odkaze na OM PÚRNA MADAHA.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Emi]OM PÚRNASJA PÚRNAMADA[C]JA PÚRNA[D][C]VAVA ŠIŠJA[Emi]
gajatri.net