nápěv   nahrávka ze zpíváníMantra(Šánti mantra)

OM SAHA NÁVAVATU SAHA NAU BHUNAKTU SAHA VÍRJAM KARAVÁVAHÁÍ
TÉDŽAS VINÁVADHÍTAMASTU MÁ VIDVIŠÁVAHÁÍ
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

Literární překlad této mantry zní:
"Om nechť se všichni navzájem ochraňujeme, nechť se všichni společně radujeme, nechť všichni pracujeme společně a naše úsilí stane se světlem, které nedá vzniknout žádné špatnosti, Om Mír Mír Mír do všech úrovní.
nebo jiný:
Nechť jdeme všichni společně, nechť všichni rosteme společně, nechť všichni zůstáváme v jednotě a společně nám vzrůstá porozumění. Nechť spolu žijeme v přátelství a souladu.

poselství -    Byl jednou jeden muž, který měl za to, že je jeho soused hrubián, neboť o něm slyšel na návsi povídat nehezké řeči. Na místo toho aby souseda navštívil a přesvědčil se jaký je, vytvořil si v sobě k němu nepřátelský postoj. Plynul čas a soused, který byl naopak velmi citlivý člověk, jednoho dne pozval našeho muže na šálek čaje, neboť si všiml jeho změny chování, a chtěl situaci uvést na správnou míru. Muž byl zpočátku velmi nedůvěřivý. Nakonec však odcházel s úsměvem na rtech a dodnes jsou oba velcí přátelé.
Jak je vidět z příběhu, vždy záleží na našem vnitřním postoji. Než tedy zaujmeme nějaký postoj k druhým, poznejme pravdu a ještě lépe přejme si to, co tato mantra říká.
Nechť toto přání stane se natolik naším vnitřním postojem, že již nebude třeba takovou prosbu vyslovovat.
Podobně, jako když zasadíme strom, o který se zpočátku staráme a pomáháme mu ale později, když do hloubky zakoření, už bude sám soběstačný.

Tato mantra je text z Taittirija, Katha a Švetašvatara Upanišady. Tuto mantru znám pouze v její recitované podobě a tu znám z CD Chants od Raviho Šankara. V nahrávce nápěvu uslyšíte způsob recitace(dle níže dané zobrazené intonace). Takto jsem se jej naučil na védickém workshopu od bráhmána Anila Kumára z Německa. Nějaký čas jsem zde měl jinou nahrávku, která nebyla příliš správně, takže se omlouvám.(opraveno12.1.2009)

Mezi další Šánti mantry patří OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA, OM SARVÉŠAM.., OM PÚRNA MADAHA, LOKA SAMASTA.., OM ŠÁNTI ŠÁNTI a OM ŠÁNTI OM.

              
  obrazně vyznačena intonace
  (nížší je nízký vyšší je vyš a dvakrát výš je dvakrát výš vyzpíváno,
  základní tón je podtržený)
         
  OM SAHA VAVATU SAHA NAU BHUNAKTU
  
  SAHA VÍRJAM KARAVÁVAHÁÍ
  
  TÉDŽAS VIVADHÍTAMASTU 
  
  VIDVIŠÁVAÍ 
  
  OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI 
gajatri.net