nápěv   nahrávka ze zpíváníMantra k Sáí Bábovi

OM SÁÍ ŠIVA LINGAM

poselství -   


              akordy ke kytaře
         
  OM SÁÍ ŠIVA LINGAM