1.verze     nápěv   nahrávka ze zpívání
2.verze     nápěv   nahrávka ze zpívánímantra k Párvatí

OM SARVA MANGALAMANGALJÉ ŠIVÉ SARVÁRTHA SÁDHIKÉ
ŠARANJE TRIJAMBAKÉ GAURI NÁRÁJANI NAMÓSTUTE NÁRÁJANI NAMÓSTUTE

OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVA OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVA

Tato mantra oslovuje Šivovu(TRIJAMBAKÉ-tříoký) choť Párvatí(Gaurí je její jiné jméno) ŠIVÉ, TRIJAMBAKÉ GAURÍ, která je popisována jako ta která naplní všechna SARVA snažení a úsilí duchovních hledačů SÁDHIKÉ. Odevzdáváme se ŠARANJE a uctivě zdravíme a klaníme se NAMÓSTUTÉ tobě Božská Matko NÁRÁJANÍ.
Mantra OM NAMAH ŠIVÁJA uctivé pozdravení NAMAH Šivovi ŠIVÁJA

poselství
Snažte se, to je vaše povinnost. Usilujte, to je váš úkol. Bojujte, to je vaše zodpovědnost. Když budete toto vykonávat, upřímně a vytrvale, Bůh vám nemůže dlouho odpírat odměnu ve formě realizace. Řeka se snaží, usiluje a bojuje o to, aby mohla splynout s mořem, ze kterého vzešla. Má tento cíl vždy na paměti. Snaží se očistit, aby byla ve zdroji vítána. Překoná každou překážku terénu proto, aby došla úspěšně až na konec cesty. Podobně i vy musíte využít všechny fyzické, mentální, intelektuální, morální a materiální statky, které vám Bůh propůjčil, abyste došli až k cíli cesty realizace.
   Promluva od Sáí Báby

Verzi kterou zpíváme známe z CD "Medicine Buddha", kde se zpívá k této mantře ještě mantra k Šivovi - Om Namah Šivája. Recitovaná verze mantry je tradiční indická polozpívaná recitace.
Tato mantra je částí textu Durga Saptašati ale také ji najdete v jiných textech jako třeba text Mahálakšmí stuti, v němž je oslovována sice Lakšmí, která je ale coby Mahálakšmí(Velká Lakšmí) vnímána jako vtělení všech bohyň, tedy i Párvatí.

akordy ke kytaře

[Emi]SARVA MANGALAMANGALJ[D]É [Emi]  ŠIV[D]É SARVÁRTHA SÁDHIK[Emi]É
ŠARANJE TRI[D]JAMBAKÉ [Emi]GAU[D]RI NÁRÁ
[Emi]JAN[D]Í NAMÓSTU[Emi]
OM NAMAH ŠIVÁJA
[C]OM [D]NAMAH ŠIV[Emi]Á
gajatri.net