1.verze - nápěv    nahrávka ze zpívání
2.verze(recitace) - nápěv nahrávka ze zpíváníMantra a modlitba

OM SARVÉ BHAVANTU SUKHINAHA
SARVÉ SANTU NIRÁMAJÁ
SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU
MÁ KASČID DUKHABÁG BHAVET

OM SARVÉ BHAVANTU SUKHINAHA
SARVÉ SANTU NIRÁMAJÁHA
SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU
MÁ KASČID DUKHABÁG BHAVET

"Šánti mantra" a modlitba za blaho pro všechny
Nechť jsou všechny SARVE bytosti BHAVANTU šťastné SUKHINAHA, nechť jsou "neklamáni Májou" NIRÁMAJA (bez Máji;MÁJA-klam,zdání,iluze tohoto světa), nechť všichni vidí PAŠJANTI dobro BHADRAM, nechť nikdo MÁ KASČID netrpí (DUKHA-utrpení).

poselství
Přejme si aby byli všichni šťastní. Nenechme se oklamat Májou, iluzí tohoto světa. Tento svět patří do "projeveného". Naše skutečnost je však "neprojevená". V neprojeveném, v tom co je skryté za vnímáním smysly, je skryto opravdové štěstí, pravá skutečnost, skutečná svoboda. Osvobodíme-li se od "Máji", uvidíme všude Dobro a nebudeme již více trpět. Půjdeme-li zpětně po řádcích této mantry,
vydejme se odstranit utrpení DUKHA
pomocí vidění Dobra BHADRAM ve všem a odpoutáním se od klamu MÁJA.
Tak získáme štěstí SUKHA.

Tradiční modlitba za blaho všech. První nahrávku známe z CD "Medicine Buddha".

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[Emi]OM SARVÉ BHAVANTU [Ami]SUKHINAHA [D]SARVÉ SANTU NI[C]RÁMA[H7]
[Emi]SARVÉ BHADRÁNI [Ami]PAŠJANTU [D]MÁ KAS[C]ČID DUKHA[D]BÁG [Emi]BHAVET
gajatri.net