mantra

OM SAT ČIT ÁNANDA OM SAT ČIT ÁNANDA OM SAT ČIT ÁNANDA OM SAT ČIT ÁNANDA
JÁ MÁM RADOST JÁ MÁM RADOST JÁ MÁM RADOST JÁ RADOST MÁM

OM prvotní zvuk Om SAT Pravda ČIT Vědomí ÁNANDA Blaženost

Poselství - "Je svatou povinnsotí člověka znát a prožít základní příčinu vesmíru a všechnu lásku a sladkost, kterou evokuje. Poté může mít neohraničenou blaženost. Všechno trápení je způsobené pocitem odloučení od Zdroje. Člověk je Sat-Čit-Ánanda svarúpa(vtělení Bytí-Vědomí-Blaženosti) a aby mohl být šťastný, musí si být tohoto faktu vědom.
Jestliže věří, že není Sat, ale nějaký podřadný princip, vystavený úpadku, rozkladu a smrti, bude pronásledován obavami a nejistotou. Jestliže si myslí, že není Čit, bude ponořen v pochybnostech a rozporech a bude se pohybovat po křivolakých cestách klamu. Jestliže si bude představovat, že není Ánanda, bude zasažen každým přechodným zklamáním a bude mít plnou hlavu starostí po každém banálním neúspěchu.
Sat-Čit-Ánanda je zájkladem Vesmíru, a ježto se člověk vynořil z tohoto základu, i on je Sat-Čit-Ánanda." (Sáí Bábova myšlenka dne z 30.11.2005)
A proto uvěřme ve svou pravou podstatu a mějme radost, vždyť radosti máme dosti.

Tuto písničku jsme se naučili v ášrámu Matky Lasany, kde ji hráli naši slovenští kamarádi. Od Stanka jsem se dozvěděl, že je to písnička pocházející ze společenství Jógy v denním životě.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-2)

[G]OM SAT ČIT ÁNANDA [D]OM SAT ČIT ÁNANDA
OM SAT ČIT ÁNANDA
[G]OM SAT ČIT ÁNANDA....
gajatri.net