nápěv   nahrávka ze zpívánímantra

OM ŠRÍ SAČE MAHÁPRABHU KÍ DŽEJ PARAMÁTMA KÍ DŽEJ
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI OM

Překlad v uvozovkách je převzat ze stránek Dévy Prémal
"Nech nejhlubší Pravda, která je mimo jakékoli omezení, zvítězí. Nech je mír, mír, mír"

ŠRÍ ctihodný SAČÉ přítel MAHÁPRABHU nejvyšší Pán KÍ a DŽEJ zvítězí PARAMÁTMA nejhlubší skutečnost, pravda ŠÁNTI Mír

poselství -   

Tato píseň je od Dévy Prémal z CD-LOVE IS SPACE.

              akordy ke kytaře
  Ami                 Dmi    C        G  F     C 
  OM ŠRÍ SAČE MAHÁPRABHU KÍ DŽEJ PARAMÁTMA KÍ DŽEJ
     Dmi        G        E7
  OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI OM
gajatri.net