Sarva dharma mantra
Modlitba pro jednotu všech náboženství užívaná v ašrámu Sáí Báby.

OM TAT SAT ŠRÍ NÁRÁJENA TU PURUŠÓTAMA GURU TU
SIDDHA BUDDHA TU SKANDA VINÁJAKA SAVITÁ PÁVAKA TU SAVITÁ PÁVAKA TU
BRAHMA MAZDA TU JAHVE ŠAKTI TU JEŠU PITÁ PRABHU TU
RUDRA VIŠNU TU RÁMA KRIŠNA TU RAHÍM TAO TU RAHÍM TAO TU
VASUDÉVA GÓ VIŠVARÚPA TU ČIDÁNANDA HARI TU
ADVITÍJA TU AKÁLA NIRBHAJA ÁTMA LINGA ŠIVA TU
ÁTMA LINGA ŠIVA TU ÁTMA LINGA ŠIVA TU

Slovíčkem TU čili Ty je v této modlitbě vzýván "Bůh" jemuž jsou připisována všechna Boží jména. Tedy Ty jsi OM TAT SAT - To,Pravda ŠRÍ NÁRÁJENA - Bůh PURUŠÓTAMA GURU - duchovní učitel všech SIDDHA BUDDHA - vládnoucí všem silám, osvícený SKANDA VINÁJAKA - synové Šivy SAVITÁ PÁVAKA - "jsi světlem slunce" BRAHMA - bůh stvořitel MAZDA - boží jméno ze staré Persie JAHVE - boží jméno z bible ŠAKTI - energie, síla JEŠU PITÁ - nebeský otec Ježíše PRABHU - Pán RUDRA - Šiva VIŠNU RÁMA KRIŠNA - Višnu bůh udržovatel a jeho inkarnace Ráma a Krišna RAHÍM - milostivý(muslimské boží jméno) TAO v podstatě také "boží jméno" z taoismu VASUDÉVA GÓ VIŠVARÚPA přízviska Krišny ČIDÁNANDA Vědomí Blaženost HARI Bůh-ničitel iluze ADVITÍJA nedvojný AKÁLA mimo čas NIRBHAJA beze strachu ÁTMA LINGA ŠIVA jsi život v každé bytosti, jsi vším, jsi podstatou všeho

Poselství - "Lidstvo může získat štěstí pouze skrze jednotu, nikoli pomocí rozdílností. Když myšlenky a city běží po cestách rozdílů a dělení, nedá se dosáhnout štěstí a není možné zažít mír. Považujte jednotný neviditelný oceán za svůj cíl. Jaký význam má potom směr proudů? Splynou ve stejné moře, kterým už jsou! Všichni oddaní a hledající, kteří jdou po stezce jógy, oddanosti nebo míru, správného jednání, pravdy a lásky v okamžiku dosažení oceánu milosti zajistí, že jméno a forma se rozplynuli a rozdíly zmizeli. Proto musíte mít vždy na paměti jednotu. Nikdy nerozvíjejte myšlenky rozdílností, rozdílných jmen a forem Boha. Tyto sklony tvoří překážky na cestě ke získání radosti. Vyhněte se těmto překážkám a rozvíjejte vidění jednoty!"      z promluvy Sáí Báby

Modlitba pro jednotu všech náboženství užívaná v ašrámu Sáí Báby.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[A]OM TAT SAT ŠRÍ NÁRÁJENA TU [D]PURUŠÓTAMA GURU [G]TU[D]
SIDDHA BUDDHA TU SKANDA VINÁJAKA
[A]SAVITÁ [G]PÁVAKA [D]TU   [A]SAVITÁ [G]PÁVAKA [D]TU
gajatri.net