nápěv   nahrávka ze zpíváníBhadžan k Rámovi

PATÍTA PÁVANA RÁM
(PUTA)PARTHIPURÍŠVARA RÁM
PÁVANA NÁM TÁRAKA NÁM PÁPA VIMOČANA RÁM
DÁNAVA BHANDŽANA RÁM
DAŠARATHA NANDANA RÁM
HÉ SÍTA RÁM AJÓDHJA RÁM DŽANAKI DŽÍVANA RÁM
PATÍTA PÁVANA RÁM

poselství -   


              akordy ke kytaře
         
  PATÍTA PÁVANA RÁM 
  
  (PUTA)PARTHIPURÍŠVARA RÁM
  
  PÁVANA NÁM TÁRAKA NÁM PÁPA VIMOČANA RÁM
  
  DÁNAVA BHANDŽANA RÁM
  
  DAŠARATHA NANDANA RÁM
  
  HÉ SÍTA RÁM AJÓDHJA RÁM DŽANAKI DŽÍVANA RÁM
  
  PATÍTA PÁVANA RÁM
gajatri.net