nápěv   nahrávka ze zpíváníčeská

POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO
SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ TMA JEJ NEPOHLTÍ
TO SVĚTLO OSVICUJE KAŽDÉHO ČLOVĚKA

poselství -   

Známá píseň na biblický text od skupiny Hradišťan.

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO
[Emi]SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ TMA JEJ NEPOHLTÍ
TO
[D]SVĚTLO OSVICUJE KAŽDÉHO ČLOVĚ[A]KA
gajatri.net