nápěv   nahrávka ze zpívání"mantra"

PRADŽŇÁNAM BRAHMA
AHAM BRAHMASMÍ
TAT TVAM ASÍ
AJAM ÁTMA BRAHMA

Výroky z Upanišad
PRADŽŇÁNAM BRAHMA „Vědomí je brahma“
AHAM BRAHMASMÍ „Jsem brahma“
TAT TVAM ASÍ „To jsi ty“
AJAM ÁTMA BRAHMA „Átma je brahma“
SARVAM KHALVIDAM BRAHMA „Všechno je skutečně toto brahma“ BRAHMANO HY PRATIŠTHÁHAM „Jsem základem neosobního brahmanu“

poselství -   

Mantry z Upanišad, starých indických spisů.
akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net