nápěv   nahrávka ze zpívání"mantra"

PRADŽŇÁNAM BRAHMA
SARVAM KHALVIDAM BRAHMA
SÓ HAM SÓ HAM

PRADŽŇÁNAM BRAHMA „Vědomí je brahma“SARVAM KHALVIDAM BRAHMA „Všechno je věru toto brahma“, SÓ HAM Ty Já Výroky z Upanišad

poselství -   


akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]PRADŽŇÁNAM BRAHMA SARVAM KHALVIDAM BRAHMA
[G] [D]HAM [G] [D]HAM
gajatri.net