nápěv    nahrávka ze zpívání
  videonahrávka ze zpívání v Praze"česká"

PRAVDA JSEM LÁSKA JSEM
V MÍRU JÁ JSEM CO JSEM
OM

JSEM KTERÝ JSEM, tento citát z Bible byl inspirací pro tuto píseň. Je to krásné vyjádření stavu čistého bytí.
OM mantra Om je zvukem a základem celého vesmíru, její význam umocňuje celou píseň.

poselství
Jsem co jsem znamená že jsem samotným čistým bytím, bez přidání čehokoliv dočasného, jako těla či myšlenky. Je to absolutní MÍR se vším. Takový stav je stále přítomný, ať to víme či nikoliv. A proto Pravda jsem. Vyjádření takové pravdy je Láska a proto Láska jsem.
OM

Tato písnička je z únoru roku 2004. Vznikla jednou po návratu z daršanu Matky Lasany. Zpívá se jako mantra a mantrou jest i ve své podstatě. Byla také nahrána na jednom z CD pro ášrám Matky Lasany.(slyš v nápěvu)

akordy ke kytaře
kapo (0-2)
vybrnkávaná melodie v akordu C
[C]PRAVDA JSEM LÁSKA JSEM
gajatri.net